Notranjci.siBiografski leksikon Notranjci predstavlja osebnosti, ki so s svojim delom vplivale na vsa področja življenja v vaseh, mestih in pokrajini. Zbirka imen raste in se dopolnjuje, tako da nikoli ni dokončna.
Veseli smo predlogov za uvrstitev novih osebnosti v leksikon. Pošljite jih na naslov notranjci@kjuc.si.

Pogoji uporabe vsebin
ŠRAJ Modest, Modestum SCHREY Foto: Neznan
Galerija slik
ŠRAJ,  Modest, Modestum SCHREY
duhovnik
prevajalec
avguštinec
menih

Rojen: 
14. junij 1754, Bloke
Umrl:  4. januar 1821, Veliki Trn pri Krškem


Občina: 
Bloke

Eden izmed prevajalcev drugega slovenskega prevoda Svetega pisma je bil rojen na Blokah s krstnim imenom Matevž, Modest pa je njegovo meniško ime. Po študiju filozofije in bogoslovja v Ljubljani (1772-1777) je stopil v red obutih avguštincev v Gradcu in bil 10. januarja 1779 posvečen v duhovnika. Služboval je na Štajerskem, nato od 1782 do razpusta avguštinskega samostana 1784 kot pridigar v Ljubljani. Zatem je skoraj štiri leta (do 1788) poučeval na normalki v Ljubljani, bil župnik kurat na Vranji Peči pri Kamniku (1788-1794) ter pri Sv. Jakobu ob Savi (1794-1806). Od 1806 do smrti leta 1821 pa je bosonogi avguštinec kot župnik služboval pri Svetem Duhu na Dolenjskem oz. v Velikem Trnu pri Krškem.

Že pred 1796 ga je Jurij Japelj pritegnil k delu pri prevajanju Svetega pisma Stare zaveze iz latinščine, ki je izhajalo med leti 1784 in 1802 in od Kopitarja dalje nosi ime Japljev prevod. Pri katoliškem prevodu so sodelovali še Blaž Kumerdej, Jožef Rihar, Jožef Škrinjar, Anton Traven in Matevž Wolf. Svetu pismu stariga testamenta je po protestantskem prevodu Jurija Dalmatina (1584) drugi slovenski prevod.

Na osnovi ohranjenih rokopisov v Semeniški knjižnici v Ljubljani je bilo ugotovljeno, da je z Riharjem poslovenil obe Kroniški in Ezrovi knjigi ter Tobijevo, Juditino, Esterino in Jobovo knjigo, samostojno pa štiri knjige Kraljev. Njegov prevod se tako v besedilu kot v razporeditvi poglavij tesno naslanja na Hieronimovo Vulgato z začetka 5. stoletja. Šrajevi prevodi so izhajali 1801 in 1802, ko je Japelj zaradi sporov od prevajalskega projekta že odstopil in ga je nasledil Škrinjar.

Sodeloval je tudi pri časopisu Wiener Annalen, kjer je 1807 objavil članek Uebersicht d. krainischen Literatur i. o slovenskem slovstvu, nato pa marca 1808 še življenjepisa Jurija Japlja in Antona Tomaža Linharta. Otroke je petkrat na teden poučeval verouk in branje ter jim iz lastnega žepa kupoval knjige. 1819 je predložil slovenski šolski katekizem, ki ga je cenzura zavrnila in ni dovolila natisa zaradi močne socialne note. Katekizem je bil zavrnjen, saj je na vprašanje, kdo je kriv tretjega vnebovpijočega greha, vpitja zatiranega ljudstva, zapisal odgovor: tista gosposka, ki nalaga kmetom preveč tlake.

 

Literatura
Osebnosti: veliki slovenski biografski leksikon. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2008, str. 1136.

France Ivančič: Modest Šraj: Bločan med Japljevimi sodelavci, v: Bloški korak: glasilo občine Bloke. 3, št. 4 (oktober 2002), str. 17

Enciklopedija Slovenije, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987-2002, str. 122.

https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi550338/ (29. 8. 2019)


Glej tudiPrispeval/-a: Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica
Zadnja sprememba: 29.8.2019, Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica

  NatisniVse pravice pridržane - Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica