Notranjci.siBiografski leksikon Notranjci predstavlja osebnosti, ki so s svojim delom vplivale na vsa področja življenja v vaseh, mestih in pokrajini. Zbirka imen raste in se dopolnjuje, tako da nikoli ni dokončna.
Veseli smo predlogov za uvrstitev novih osebnosti v leksikon. Pošljite jih na naslov notranjci@kjuc.si.

Pogoji uporabe vsebin
ZABUKOVEC Janez Foto: Neznan
Galerija slik
ZABUKOVEC,  Janez
duhovnik
nabožni pisatelj
krajevni zgodovinar
vzgojitelj

Rojen: 
14. maj 1868, Lož
Umrl:  24. april 1946, Komenda


Občina: 
Loška dolina

Rojen na Podgradarjevi kmetiji očetu Valentinu in materi Mariji, rojeni Konc. Ljudsko šolo je obiskoval v Starem trgu. Šolanje je nadaljeval v Ljubljani, kjer je obiskoval klasično gimnazijo in zatem bogoslovje.
Leta 1891 ga je takratni ljubljanski knezoškof Jakob Missia posvetil v duhovnika.
Svojo duhovniško pot je začel kot kaplan v Metliki, kjer je med ljudmi zbiral ljudske pesmi. Nato je kratek čas služboval v Sv. Križu pri Kostanjevici (Podbočje). Od tam je leta 1894 odšel v Slavino pri Št. Petru na Krasu (Pivka). Zaradi bolehnosti je bil premeščen v Podbrezje na Gorenjskem, kjer je ostal do leta 1897, potem pa je v Zgornjem Tuhinju prevzel službo župnika. Tam je napisal knjigo Pouk zaročencem in zakonskim, ki jo je leta 1902 izdala Katoliška bukvarna v Ljubljani. Druga dopolnjena izdaja je izšla leta 1907, ko je kot župnik služboval na Jesenicah.
Leta 1927 je prišel v Komendo, kjer je vestno opravljal delo župnika in se izkazal tudi na gospodarskem področju. Preučeval je zgodovino komendske župnije in skrbel za zapuščino in knjižnico svojega predhodnika Petra Pavla Glavarja ter o njem pisal biografijo, ki je žal ni dokončal.
Med drugo svetovno vojno je v pregnanstvu delil usodo še z drugimi gorenjskimi duhovniki in izobraženci. Ob koncu vojne se je vrnil v župnijo Komenda, kjer je umrl v starosti oseminsedemdeset let.
Njegovo najpomembnejše delo je zgodovina župnije Slavina, ki je bila sicer izdana štirinajst let po njegovem odhodu iz župnije. V predgovoru kronike je zapisal: »Njena starost in pa velikanski kupi laških, latinskih in nemških listin v župnijskem arhivu niso dali miru, da ne bi vsega prebrskal in prebral.« Zdelo se mu je vredno ohraniti arhive in jih obvarovati pred uničenjem. V Slavini se je vključil v tedanje krajevno-zgodovinsko raziskovanje v ljubljanski škofiji, ki ga je vodil zgodovinar in škofijski arhivar Anton Koblar.
Slavenci so pred leti v Kulturnem društvu Slavina ob izidu ponatisa knjige Slavina in ob desetletnici svojega delovanja pripravili razstavo o njegovem življenju in delu.

Dela:
Slavina, prispevek k zgodovini župnij ljubljanske škofije (1910)
Pouk zaročencem in zakonskim (1902, 1907)

Zgodovinska članka:
Prisilna delavnica v Ljubljani (1915)
Bistrica (1925)

Praktični pastoralni priročniki:
Kratek pouk o sv. zakonu (1902)
K Materi, nauki, opomini in molitve za dekleta (1924)
Vrtnice, junijska pobožnost na čast Srcu Jezusovemu (1935)
Statistični izkaz Mohorjanov (1929, z zemljevidom)


Literatura
Slavina : prispevek k zgodovini župnij ljubljanske škofije (2002)
Janez Kebe, Loška dolina z Babnim Poljem : zgodovina župnij Stari trg pri Ložu in Babno Polje
Smolik, Marijan: Zabukovec, Janez (1868–1946). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013

http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi849443/#slovenski-biografski-leksikon (21. april 2015). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 14. zv. Vode - Zdešar. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1986
Obrh : javno glasilo občine Loška dolina ISSN: C503-5171 SG=C d 352(497.4 Loška dolina) OBRH.- Letn. 9, št. 2(44) (jun. 2008), str. 10


Glej tudi

  Kratek poduk o sv. zakonu; Ljubljana 1902
  Slavina: Prispevek k zgodovini župnij ljubljanske škofije. V Ljubljani 1910


Prispeval/-a: Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica
Zadnja sprememba: 25.4.2018, Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica

  NatisniVse pravice pridržane - Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica