Notranjci.siBiografski leksikon Notranjci predstavlja osebnosti, ki so s svojim delom vplivale na vsa področja življenja v vaseh, mestih in pokrajini. Zbirka imen raste in se dopolnjuje, tako da nikoli ni dokončna.
Veseli smo predlogov za uvrstitev novih osebnosti v leksikon. Pošljite jih na naslov notranjci@kjuc.si.

Pogoji uporabe vsebin
RIGLER,  Franc
veterinar

Rojen: 
15. junij 1907, Babno Polje
Umrl:  26. junij 1979, Ljubljana


Občina: 
Loška dolina

 Franc Rigler se je rodil v Babnem Polju pri Starem trgu v delavsko-kmečki družini.

Osnovno šolo je končal v Starem trgu, gimnazijo pa v Ljubljani, kjer je leta 1928 maturiral. Za študij veterine je izbral Univerzo v Zagrebu, ki jo je obiskoval od 1928 do 1931, in veterinarsko visoko šolo v Brnu (od leta 1931 do 1933). Diplomiral je v Zagrebu leta 1933.

Po diplomi je služboval kot okrajni veterinar v Kučevu (Srbija) od leta 1933 do 1937. Nato se je priključil kot asistent Veterinarskega bakteriološkega zavoda v Ljubljani, kjer je ostal do leta 1943. S tem letom se je priključil NOB. Po končani 2. svetovni vojni se je zaposlil na Veterinarskem znanstvenem zavodu Slovenije kot znanstveni sodelavec.

Bil je eden od predstavnikov mikrobiologov Slovenije, ki so sestavili osnutek pravil, da bi združeval jugoslovanske mikrobiologe v obliki društva. Osnutek so poslali v Beograd, kjer je bila oktobra 1957 ustanovna skupščina Jugoslovanskega mikrobiološkega društva – JMD. Sekcija slovenskih mikrobiologov je bila ustanovljena 8. aprila 1958.

Živel je v Ljubljani, kjer je leta 1979 tudi umrl.

Njegovo raziskovalno področje obsega proučevanje bakterioloških in tehnoloških procesov v mesnih izdelkih, rezultate je objavljal v Biltenu Vetseruma (Beograd 1947).

V Zagrebu je izbral doktorski študij, ki ga je zaključil leta 1948. Njegova disertacija je imela naslov O rastlinskih antibiotikih.

Objavljal je strokovne članke v Veterinarskem glasniku (Beograd 1949, 1952, 1954, 1956), Zborniku I. veterinarskega kongresa (Zagreb 1954), publikaciji Proceedings I. inter. symposium of veterinary food hygiene (Utrecht 1956), Veterinarskem arhivu (Zagreb 1957) in Zborniku veterinarskega znanstvenega zavoda (Ljubljana, 1957).

 

Literatura
 http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi507238/#slovenski-biografski-leksikon

https://www.smd.si/o-drustvu/zgodovina/


Glej tudiPrispeval/-a: Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica
Zadnja sprememba: 22.12.2022, Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica

  NatisniVse pravice pridržane - Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica