Notranjci.siBiografski leksikon Notranjci predstavlja osebnosti, ki so s svojim delom vplivale na vsa področja življenja v vaseh, mestih in pokrajini. Zbirka imen raste in se dopolnjuje, tako da nikoli ni dokončna.
Veseli smo predlogov za uvrstitev novih osebnosti v leksikon. Pošljite jih na naslov notranjci@kjuc.si.

Pogoji uporabe vsebin
POŽENEL Ivan (Janez) Foto: Poženelova vloga za Porentov panj in premijo. vir: stareslike.org
Galerija slik
POŽENEL,  Ivan (Janez)
učitelj
čebelar
nadučitelj

Rojen: 
7. junij 1841, Črni Vrh nad Idrijo
Umrl:  2. marec 1900, Rakek


Občina: 
Cerknica

Učiteljsko šolo v Idriji je končal leta 1859. Služboval je v Dobrepolju in Črnem Vrhu. Od leta 1871 do 1886 je služboval na Uncu. Z dekretom je bil na novoustanovljeni dvorazredni ljudski šoli na Rakeku, ki je bila odprta 16. 9.1886, imenovan za nadučitelja in šolskega voditelja.

Iz zapisov so razvidna njegova prizadevanja na področju razvoja šolskih vrtov in čebelarstva. V šolski kroniki leta 1872 je med drugim zapisano, da je na seji Krajnega šolskega sveta njen predsednik Anton Jeršan podaril prostorni in še dobro ohranjen čebelnjak, da se bodo otroci tudi praktično poučevali o čebelarstvu na šolskem vrtu.

Leta 1874 je zaprosil »družbo kmetijsko« za dodelitev »Porentovega panja« in premije za razvoj čebelarstva. Iz dopisa je razvidno, da je v tem času že več let čebelaril in z dobrim uspehom prenašal teoretično in praktično znanje na mladino. Na šolskem vrtu v čebelnjaku je imel tako Porentove, Sumperjeve kot tudi Kranjske panje. Prav tako je časopis takratnega čebelarskega društva »Slovenska čebela« posojal tukajšnjim čebelarjem in s tem širil čebelarsko znanje. Vlogi je priložil »Spričevalo« Krajnega šolskega sveta na Uncu. V glasilu čebelarskega in sadjarskega društva za Kranjsko »Slovenski čebelar in sadjerejec« je bilo leta 1888 objavljeno, da je na Deželni sadni razstavi v Ljubljani prejel za področje Notranjske »Priznanjski diplomi« za sveže sadje in šolsko vrtnarstvo.

Leta 1889 je v Logaškem okrajnem glavarstvu v Zemljepisnem in zgodovinskem opisu objavil opis Rakeka. »Poleg južne železnice leži kakih 9 ur hoda od Ljubljane vas Rakek. Razprostira se na južnem pobočju rakovskega hriba Srnjak.« V opisu je zajel celoten takratni utrip in še posebno področje šolstva.

Tako v zaključku piše: »V sedanjem tukajšnjem krajnem šolskem svetu so sledeči gg. udje: Lovro Sebenikar, predsednik in krajni šolski nadzornik; Fran Kunstelj, dekan Cerkniški; Ivan Poženel, nadučitelj in voditelj šole; Jurij Urbas, posestnik št. 13; Luka Zore, posestnik št. 18. Na tukajšnji novoustanovljeni dvorazredni ljudski šoli imenovan je bil stalnim nadučiteljem in šolskim voditeljem z dekretom visocega c. kr. deželnega šolskega sveta v Ljubljani od 29. maja 1886 štev. 902 gospod Ivan Poženel in gospica Franja Zemme z dekretom od 4. avgusta 1886 štev. 1474 vis. ces. kr. deželnega šolskega sveta, kot stalna druga učiteljska moč. Dne 16. septembra 1886 otvorila se je novoustanovljena dvorazredna šola.«

Ivan Poženel je bil ustanovni član Slovenskega čebelarskega društva, ustanovljenega 24.1.1898. Od nadučitelja Poženela se je osnov čebelarstva in sadjarstva naučil tudi Franc Jager, ki je kasneje v Ameriki postal znan kot izvrsten čebelar, sadjar in vrtnar.

Ivan Poženel je umrl 2. 3. 1900 na Rakeku, kjer je tudi pokopan. Glede na to, da je bil grob oziroma nagrobnik zapuščen in potreben obnove, so čebelarji Čebelarskega društva Rakek leta 2017 podali predlog na Občino Cerknico za ustrezno zaščito nagrobnika in vključitev v ustrezen režim varovanja in vzdrževanja. Jeseni 2021 je bila pobuda sprejeta in Občina Cerknica je poskrbela za zaščito in obnovo obeležja. S tem dejanjem je bilo dano priznanje in spoštovanje ter osnova za ohranjanje spomina na aktivno delo na področju šolstva in pri razvoju čebelarstva in šolskih vrtov na našem področju čebelarju nadučitelju Ivanu (Janezu) Poženelu. Čebelarji Rakeka pa so prevzeli odgovornost za nadaljnjo skrb, da bo obeležje ostalo urejeno in služilo svojemu namenu.

Avtor prispevka Miroslav Juvančič

 

Literatura
Knjiga »Kronika čebelarstva na Rakeku«, Miroslav Juvančič.
Stare slike: 1900 Rakek – Ivan Poženel (1841 – 1900)


Glej tudiPrispeval/-a: Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica
Zadnja sprememba: 22.12.2022, Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica

  NatisniVse pravice pridržane - Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica