Notranjci.siBiografski leksikon Notranjci predstavlja osebnosti, ki so s svojim delom vplivale na vsa področja življenja v vaseh, mestih in pokrajini. Zbirka imen raste in se dopolnjuje, tako da nikoli ni dokončna.
Veseli smo predlogov za uvrstitev novih osebnosti v leksikon. Pošljite jih na naslov notranjci@kjuc.si.

Pogoji uporabe vsebin
PERKO Franc Valentin Foto: Arhiv KJUC
Galerija slik
PERKO,  Franc Valentin
magister gozdarskih znanosti

Rojen: 
12. februar 1942, Slivice
Umrl:  ,


Občina: 
Cerknica

Rojen med drugo svetovno vojno v Slivicah. Ime Franc je dobil po očetu, Valentin pa po starem očetu, ki je svoje mlado življenje končal v prvi svetovni vojni. Po končani osnovni šoli na Uncu in nižji gimnaziji v Postojni je 1957 odšel na Srednjo gozdarsko šolo v Ljubljano. Leta 1959 se je šola iz nemogočih razmer preselila v Postojno, kjer je leta 1961 šolanje končal. Od leta 1961 do 1965 je študiral gozdarstvo na tedanji Fakulteti za agronomijo, gozdarstvo in veterino.

Po koncu študija in odsluženi vojaščini se je leta 1966 zaposlil pri Gozdnem gospodarstvu Postojna in opravljal dela od revirnega gozdarja v revirju Slivnica, izdeloval gozdno-gospodarske načrte na Gozdnem obratu Cerknica. Bil je vodja Gozdnega obrata Postojna, od kjer ga je poklicna pot vodila na direkcijo Gozdnega gospodarstva Postojna, kjer je opravljal delo vodje sektorja za gojenje in gozdarsko načrtovanje. Do upokojitve je bil direktor Gozdnega gospodarstva Postojna. Deloval je v Medobčinski gospodarski zbornici Postojna. Pred letom 1990 je bil en mandat v delegaciji Zbora občin iz področja Občine Cerknica. Od leta 1990 do 1992 je bil poslanec v Zboru združenega dela. Leta 1989 je dokončal magistrski študij.

Vso delovno dobo se je ukvarjal s strokovnim in znanstvenim delom, objavil številne prispevke doma in v tujini - predvsem iz področja gozd - divjad in gozdno-gospodarskega načrtovanja. Po upokojitvi je bil dobro desetletje predsednik Zveze gozdarskih društev Slovenije, od leta 2002 pa urednik strokovne revije za gozdarstvo Gozdarski vestnik.

Leta 2009 je bil za svojo knjigo Vasi v objemu železnice nagrajen z bronastim taborskim priznanjem Občine Cerknica. Leta 2016 je prejel Priznanje Biotehniške fakultete.Dela:
Nega in varstvo mladega gozda (1994)
Gojenje gozdov. Ekologija, nega in varovanje (1995)
Kaj ogroža slovenske gozdove (soavtor Janez Pogačnik) (1996)
Zapisano v branikah - Gozdovi in gozdarstvo od Snežnika do Nanosa skozi čas (2002)
Trpeli so naši gozdovi - Slovenski gozd in gozdarstvo v prvem desetletju po drugi svetovni vojni (2005)
Gozd in gozdarstvo Slovenije (1998, 2004, 2007)
Vasi v objemu železnice - Ivanje selo, Rakek, Rakov Škocjan, Slivice in Unec skozi čas (2008)
Ivan Puntar - Štacnar - Moje delo, doživetja in pogledi - Dnevnik 1923-1943 (urednik, avtor spremne besede) (2009)
Gozd lahko živi brez človeka, ljudje ne morejo brez gozda: raba in gospodarjenje z gozdovi v Sloveniji od začetkov do danes (2011)
Gozd in gozdarstvo v Bleiweisovih novicah 1843-1902 (2014)
Od ogolelega do gozdnatega krasa: pogozdovanje krasa (2016)Literatura
Osebnosti, od M do Ž, Ljubljana 2008


Vse pravice pridržane - Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica