Notranjci.siBiografski leksikon Notranjci predstavlja osebnosti, ki so s svojim delom vplivale na vsa področja življenja v vaseh, mestih in pokrajini. Zbirka imen raste in se dopolnjuje, tako da nikoli ni dokončna.
Veseli smo predlogov za uvrstitev novih osebnosti v leksikon. Pošljite jih na naslov notranjci@kjuc.si.

Pogoji uporabe vsebin
PONIKVAR Jernej Foto: Neznan
Galerija slik
PONIKVAR,  Jernej
duhovnik
kulturni delavec
prelat
monsignor

Rojen: 
21. avgust 1877, Fara na Blokah
Umrl:  30. marec 1952, Cleveland, Ohio, Združene države Amerike


Občina: 
Bloke

Po rodu Mežnarjev iz Fare na Blokah. Šolal se je doma in na gimnaziji v Ljubljani. V družini je bilo devet otrok, poleg njega je postal duhovnik še brat Jakob, dve sestri pa sta bili redovnici usmiljenki.

Leta 1901 je duhovnik Bajec, ki je že deloval med izseljenci v Ameriki, ob svojem obisku doma iskal slovenske dijake, ki bi bili pripravljeni študij dokončati v Ameriki in se nato posvetiti delu z izseljenci. Tako je Ponikvarja leta 1901 pripeljal v minnesotsko šentpavelsko bogoslovje, škof Ireland pa ga je leta 1906 posvetil v rimskokatoliškega duhovnika.

Po nekaj krajših službah je postal ustanovitelj slovenske župnije sv. Cirila in Metoda v Lorainu, Ohio. Leta 1907 mu je clevelandski škof zaupal slovensko župnijo sv. Vida v Clevelandu. Ponikvar je postal drugi župnik tedaj izključno slovenske župnije, ustanovljene že leta 1893. Cleveland je bil tedaj še razmeroma mlado, a hitro rastoče industrijsko mesto z močno slovensko izseljensko skupnostjo. Novi župnik je s svojim previdnim vodstvom uspel pomiriti nastale hude spore v razdeljeni župniji. Pridobil si je zaupanje faranov, da so začeli delati za dobro župnije. Število vernikov je naraščalo in župnija je potrebovala novo šolsko poslopje in večjo cerkev.

Ponikvar se je modro odločil, da najprej zgradijo novo šolo. Takrat je svetovidsko farno šolo obiskovalo okrog 1750 otrok. Leta 1912 so položili vogelni kamen za novo šolo z 18 učilnicami, telovadnico in kapelo. Ponikvar je kot dober pevec vodil tudi cerkveni pevski zbor.

Največji izziv je bila postavitev nove cerkve, saj je stara povsem doslužila in bila premajhna. Vogelni kamen so položili 4. novembra 1930. Zgradili so veličastno cerkev sv. Vida, ki jo je škof Schrembs blagoslovil 20. novembra 1932. Svetišče je ponos faranov in Slovencev v Ameriki, saj je zgrajeno v lombardsko-romanskem slogu in velja za največjo največjo cerkev, ki so jo Slovenci zgradili izven Slovenije. Leta 1993 ob 100-letnici župnije je bilo svetišče prenovljeno. Jernej Ponikvar je župnijo Sv. Vid zelo uspešno vodil vse do smrti leta 1952 oz. kar 45 let. Podpiral je slovenske dijake, pomagal beguncem po 2. sv. vojni in slovenskim kulturnim ustanovam (Mohorjeva družba).

V obdobju velike gospodarske krize, ki se je začela konec leta 1929, je pomagal tudi revežem. Leta 1936 je za svoje delo dobil priznanje od papeža Pija XI.: postal je papežev častni prelat in monsinjor.

Kot bogoslovec je v Amerikanskem Slovencu opisal svojo pot k Niagarskim slapom in objavil nekaj povesti, kasneje pa zaradi preobilnega dela ni več objavljal. Amerikanski Slovenec je prvi in najstarejši slovenski časnik v ZDA, ki je začel izhajati septembra 1891 kot tednik v Chicagu (Illinois), med obema svetovnima vojnama nekaj časa večkrat tedensko, od 1946 pa v Clevelandu spet kot tednik.
Literatura
- Ivančič, France. Jernej Ponikvar. v: Bloški korak: glasilo občine Bloke. Letn. 4, št. 2 (april 2003), str. 15
- Osebnosti: veliki slovenski biografski leksikon. 1. izd., 1. natis. - Ljubljana: Mladinska knjiga, 2008, str. 879
- J. Trunk, Amerika in Amerikanci (Celovec 1912), 584. (dlib) http://www.dlib.si/details/urn:nbn:si:doc-m1c9sgov
- https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi448770/
- Lukman, Franc Ksaver: Ponikvar, Jernej (1877–1952). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi448770/#slovenski-biografski-leksikon (27. december 2018). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 7. zv. Peterlin - Pregelj C. France Kidrič et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1949.

Vse pravice pridržane - Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica