Notranjci.siBiografski leksikon Notranjci predstavlja osebnosti, ki so s svojim delom vplivale na vsa področja življenja v vaseh, mestih in pokrajini. Zbirka imen raste in se dopolnjuje, tako da nikoli ni dokončna.
Veseli smo predlogov za uvrstitev novih osebnosti v leksikon. Pošljite jih na naslov notranjci@kjuc.si.

Pogoji uporabe vsebin
ŠTRUKELJ Ivan Foto: Neznan
Galerija slik
ŠTRUKELJ,  Ivan
učitelj
urednik
organizator
pedagog

Rojen: 
5. oktober 1880, Štrukljeva vas nad Cerknico
Umrl:  10. junij 1952, Ljubljana


Občina: 
Cerknica

Pedagoški pisec in organizator Ivan Štrukelj se je rodil v Štrukljevi vasi nad Cerknico. Osnovno šolo je obiskoval v Svetem vidu nad Cerknico, gimnazijo v Ljubljani in leta 1900 maturiral na učiteljišču. Kot učitelj je poučeval v belokranjski Preloki in na Robu pri Velikih Laščah, kasneje je bil ravnatelj šol na Bučki na Dolenjskem in v Dobrepolju. Med leti 1912 in 1918 je bil okrajni šolski nadzornik v Novem mestu za slovenski šolski okraj. Po prvi svetovni vojni je bil ravnatelj osnovne šole na Viču v Ljubljani. Od leta 1928 šolski nadzornik za okraj Ljubljana, leta 1932 do 1935 upravitelj nemške manjšinske šole v Ljubljani, od 1935 do 1937 šolski nadzornik Dravske banovine, od leta 1938 do 1945 upravitelj zasebne deške šole v Marijanišču.

Ves čas svojega službovanja se je strokovno izpopolnjeval. Kmetijski tečaj je opravil na Grmu v Novem mestu, tečaj za odpravo govornih napak na Dunaju, v Ljubljani pa je opravil tečaj za ročna dela in za obrtno-trgovske predmete na nadaljevalnih šolah.

Poleg pedagoškega dela je bil dejaven tudi na drugih področjih. V Robu je ustanovil izobraževalno društvo, posojilnico in hranilnico na Bučki na Dolenjskem ter društvo Nada za ožji stik staršev z učitelji. V Dobrepolju je bil soustanovitelj društva Orel, na Viču več let občinski odbornik. Bil je tajnik in od 1918 predsednik Slomškove zveze. Po razpustitvi učiteljske organizacije leta 1926 in nastanku Slomškove družbe pa je bil Ivan Štrukelj predsednik do konca njenega delovanja leta 1945.

Napisal je več strokovnih knjig s področja izobraževanja in vrsto člankov iz šolske prakse. Objavljal je predvsem v Slovenskem učitelju, urednik katerega je bil med 1938 in 1944. Pod psevdonimom Hribski je pisal spomine na svoje službovanje ter mladinske spise, ki jih je izdajala Slomškova zveza.


Dela:
- Šola in dom. Ljubljana: samozaložba, 1906.
- Učitelj v boju proti alkoholizmu. Ljubljana: Društvo "Abstinent", 1911.
- Šolski upravitelj. Ljubljana: Učiteljska tiskarna, 1927.
- Razredni učitelj. Ljubljana: Oblastna zaloga šolskih knjig in učil, 1929.Literatura
- Ostanek F. Slovenska biografija. URL: www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi670628// (Citirano 18.12.2014)
- - Wikipedia, Ivan Štrukelj. URL: http://sl.wikipedia.org/wiki/Ivan_%C5%A0trukelj_%28u%C4%8Ditelj%29 (Citirano: 18.12.2014)Glej tudiPrispeval/-a: Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica
Zadnja sprememba: 27.1.2015, Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica

  NatisniVse pravice pridržane - Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica