Notranjci.siBiografski leksikon Notranjci predstavlja osebnosti, ki so s svojim delom vplivale na vsa področja življenja v vaseh, mestih in pokrajini. Zbirka imen raste in se dopolnjuje, tako da nikoli ni dokončna.
Veseli smo predlogov za uvrstitev novih osebnosti v leksikon. Pošljite jih na naslov notranjci@kjuc.si.

Pogoji uporabe vsebin
PUNTAR Josip Foto: Neznan
Galerija slik
PUNTAR,  Josip
knjižničar
publicist
literarni teoretik

Rojen: 
19. marec 1884, Unec
Umrl:  24. julij 1937, Ljubljana


Občina: 
Cerknica

Rojen na Uncu. V gimnazijo je hodil v Ljubljani in jo zaključil leta 1904. Študiral je klasično filologijo na Dunaju in v Gradcu, leta 1928 je doktoriral. Med 1913 in 1920 je poučeval na gimnazijah v Gorici in Ljubljani. Od leta 1920 je bil knjižničar Državne študijske knjižnice, sedanje NUK.
Pod vplivom socialnih in kulturnih idej Janeza Evangelista Kreka je delal v katoliških dijaških, prosvetnih in delavskih društvih ter pisal ideološke razprave o dijaških in ljudskoprosvetnih vprašanjih. Predvsem na temo majniške deklaracije in slovenske kulturne samobitnosti je sodeloval pri Slovencu in Jugoslovanu. Na to temo je napisal članek Dokumenti za slovensko politično miselnost po vojni 1866. S stališča teorije o matematični arhitektoniki poezije, ki jo je v slovensko literarno zgodovino uvedel Avgust Žigon, je Puntar kot eden največjih zagovornikov Žigonove obravnave literarnega dela, analiziral obliko Prešernovih pesmi ter njene povezave z antiko in romantiko. Od leta 1910 je v Domu in svetu, Času ter Slovencu objavil več razprav, v katerih je obravnaval kompozicijska, oblikovna in duhovna vprašanja Prešernove poezije ter njihovo utemeljitev v antični in romantični poetiki in estetiki. V svojem glavnem delu Zlate črke na posodi gazel ali problem apolinične lepote v Prešernovi umetnosti je poskušal zajeti povezavo antike in romantike ter pojasniti arhitektonska vprašanja v pesmih. Dante in problem Prešernove Nove pisarije je razprava, v kateri nadaljuje iskanje Prešernovih zvez z antiko in romantiko v smeri Dantejeve umetnosti in razglablja o prvinah in vplivih v Prešernovi pesniški vsebini.

O Ivanu Cankarju, s katerim je pred smrtjo stanoval v Ljubljani, je pisal tudi spominske črtice.

Na Notranjskem je znan tudi njegov mlajši brat Ivan Puntar - Štacnar, katerega dnevnik je uredil, prepisal in v knjižni obliki izdal Franc Perko.


Izbrana bibliografija:

-Na poti do vseučilišča. Dom in svet. Letnik 22, št. 6 (1909), str. 319–325; št. 8, str. 350–356.

-Kaj je z arhitektoniko v Prešernu? Dom in svet. Letnik 23, št. 9 (1910), str. 405–407; št. 10, str. 452–453.

-Zajčev učenec - komponist opere Krst pri Savici. Dom in svet. Letnik 25, št. 3 (1912), str. 116–117.

-"Zlate črke" na posodi Gazel ali problem apolinične lepote v Prešernovi umetnosti: slovstvena študija v svitu romantike in antike. Ljubljana: samozaložba J. Puntar, 1912.

-Sonitus de formulario. Ljubljana: Jugoslovanska tiskarna, 1919.

-Ivan Cankar. Dom in svet. Letnik 33, št. 1/2 (1920), str. 33–38.

-Gazele; Zlate črke: drugi del. Dom in svet. Letnik 34, št. 1–3 (1921), str. 45–54; št. 7–9, str. 158–163; št. 10–12, str. 207–212.

-Dante in problem Prešernove "Nove pisarije". Dante. Ljubljana: Kleinmayr - Bamberg, 1921, str. [93]–260.

-Čop–poet. Dom in svet. Letnik 36, št. 9–10 (1923), str. 296–298.

-Literarna umetnina. Dom in svet. Letnik 37, št. 1 (1924), str. 22–28.

-Majniška deklaracija v svitu slovanskih političnih idej in zgodovinskih dejstev. V Ljubljani: "Slovenija", 1927.

-Pripombe k naši literarni vedi. Dom in svet. Letnik 41, št. 5 (1928), str. 154–157.

-Dokumenti za slovensko politično miselnost po vojni 1866. Slovenec, 1935, nedeljske številke.Literatura

Koblar, F. Slovenska biografija. URL: http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi475332/ (Citirano 4.6.2014).

Josip Puntar. Wikipedia. 2014. URL: http://sl.wikipedia.org/wiki/Josip_Puntar (Citirano 4. 6. 2014).

Osebnosti, od A do L, Ljubljana 2008Glej tudiPrispeval/-a: Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica
Zadnja sprememba: 5.6.2014, Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica

  NatisniVse pravice pridržane - Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica