Notranjci.siBiografski leksikon Notranjci predstavlja osebnosti, ki so s svojim delom vplivale na vsa področja življenja v vaseh, mestih in pokrajini. Zbirka imen raste in se dopolnjuje, tako da nikoli ni dokončna.
Veseli smo predlogov za uvrstitev novih osebnosti v leksikon. Pošljite jih na naslov notranjci@kjuc.si.

Pogoji uporabe vsebin
ŽIROVNIK Jožef Foto: Neznan
Galerija slik
ŽIROVNIK,  Jožef
učitelj

Rojen: 
10. avgust 1860, Kranj
Umrl:  18. februar 1941, Ljubljana


Občina: 
Cerknica

Leta 1879 je dokončal učiteljišče v Ljubljani. Kot 24-letni mladenič je prišel poučevat na enorazredno ljudsko šolo v Begunje pri Cerknici. V šolskem letu 1885/86 je v skladu s sklepom oblasti šolo preoblikoval v dvorazrednico in postal nadučitelj. V vodstveni funkciji je ostal vse do premestitve v Zgornje Gorje pri Bledu, kjer je bil nadučitelj od leta 1890 do upokojitve leta 1922. V Begunjah je pripravil kratek povzetek o zgodovini šole in kraja za pregledno publikacijo Logaško okrajno glavarstvo, ki jo je leta 1889 izdalo učiteljstvo logaškega političnega okraja. Kasnejši popisovalci preteklosti ljudske šole v Begunjah so ga omenjali kot dobrega sadjarja in tudi kot skladatelja. Med leti 1891 in 1894 je bil redni sodelavec stanovskega strokovnega glasila Učiteljski tovariš ter funkcionar učiteljskega društva za radovljiški okraj. V drugi polovici devetdesetih let je pripravljal pregledno poljudnoznanstveno publikacijo o Cerkniškem jezeru. Marca 1898 je izšel enajsti zvezek Zabavne knjižnice, v katerem je bilo na 107 straneh objavljeno Žirovnikovo delo Cerkniško jezero. Zvezek vsebuje tudi pet celostranskih črnobelih fotografij in zemljevid Cerkniško jezero in okolica, ki ga je narisal Albert Sič. Delo je izšlo v nakladi 3200 izvodov. Bila je prva izdana tovrstna publikacija o Cerkniškem jezeru, ki sta ji zatem sledili še Kabajeva in Kunaverjeva.

Dela:
Cerkniško jezero (1898)


Literatura
J. Žirovnik, Cerkniško jezero, Cerknica 1898


Glej tudiPrispeval/-a: Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica
Zadnja sprememba: 14.8.2020, Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica

  NatisniVse pravice pridržane - Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica